.  
      
 Δείτε επίσης ... .......
  Συστήματα Ψηφοφορίας  
   
....  
   
   
  Ιδέες και Προτάσεις  
     
     
     
     
     
     
 
Συστήματα ψηφοφορίας - Προδιαγραφές συστήματος ...

Προδιαγραφές για PC:

 • Microsoft Windows XP, Vista, 7 or 8 (32 or 64 bit)

 • Microsoft Office 2003, 2007, 2010 or 2013 (32 or 64 bit) (for PowerPoint Polling and viewing exported reports in Excel)

 • Intel or AMD 2 GHz processor

 • 512 MB RAM

 • 120MB hard disk space

 • 1024x768 at 32-bit color or higher resolution, 100% DPI

 • Standard USB 2.0 port (for USB-based hardware devices)

 Για Mac

 • Mac OS X 10.6.8 and up

 • Microsoft Office 2011 (for PowerPoint Polling and viewing exported reports in Excel)

 • Intel processor 2GHz or higher

 • 512 MB RAM

 • 80 MB hard disk space

 • Standard USB 2.0 port (for USB-based hardware devices)

 

 

 

...

.

         
   

..

Anova Consulting, Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, T:210-9200287, F:210-6400526, E:sales@anova.gr
Copyright 2017-2018
...