.  
      
 Σχετικά προϊόντα ... .......
   
   
   
 Σχετικό λογισμικό ... 
   
   
   
 Έντυπα για scanners ... 
  OMR έντυπα  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

 
Λογισμικό Design Expert ...

Γρήγορο, ακριβές και πολύ εύκολο στη χρήση λογισμικό σχεδίασης φορμών για OMR/Image Scanners.

Το λογισμικό σχεδίασης φορμών Design Expert™ επιτρέπει στους χρήστες που θέλουν να σκανάρουν φόρμες με OMR/Image Scanner να τις σχεδιάζουν οι ίδιοι. Με το λογισμικό DesignExpert™ μπορείτε: να μειώσετε το χρόνο και το κόστος σχεδίασης, να κάνετε αλλαγές σε λίγα λεπτά, να επιταχύνετε την διαδικασία έγκρισης, να σχεδιάσετε φόρμες με περφορέ, συνεχείς φόρμες, φυλλάδια.

Χαρακτηριστικά του λογισμικού

  Δυνατότητες στα γραφικά  - Το λογισμικό DesignExpert™ είναι εφοδιασμένο με όλα τα εργαλεία που περιμένετε από ένα ουσιώδες, υψηλής ποιότητας πακέτο γραφικών.
  Μπορείτε : να εισάγετε έγχρωμες εικόνες και λογότυπα, φωτογραφίες, να σχεδιάσετε γραμμές, κουτάκια, ελλείψεις και πολύγωνα, να γυρίσετε, επαναλάβετε και να αντιγράψετε τα γραφικά σας, να γκρουπάρετε και να κλειδώσετε κάποια στοιχεία, να σώσετε στοιχεία που εσείς έχετε φτιάξει στην βιβλιοθήκη σχημάτων.
  Wizard για τα κουτάκια απαντήσεων - Η Wizard αυτή δημιουργεί απαντητικά κουτάκια για OMR φόρμες. Μπορείτε να ορίσετε: τον τύπο τους, μέγεθος, σκίαση, χρώμα, Pre-slugging, κ.ά.
  Η Hand Print Wizard   -  Με τη Wizard αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε hand print περιοχές για φόρμες εικόνων και να ορίσετε τον τύπο και το στυλ τους, το είδος του χαρακτήρα στο κουτάκι, τη στοίχιση, την απόσταση ανάμεσα στα κουτάκια, το όνομα του πεδίου που θα σκαναριστεί, τη γραμματοσειρά και τα χρώματά της κ. ά. Το λογισμικό DesignExpert™ σας επιτρέπει να τυπώσετε με τον laser εκτυπωτή σας τις φόρμες (standard ή custom που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή από βάσεις δεδομένων - Microsoft® Excel, Microsoft® Access, ASCII αρχεία -, pre-slugged OMR απαντητικά κουτάκια, OCR κείμενο από μηχανή, προτυπωμένα κουτάκια για να γράφουμε μέσα, Litho-Codes, bar codes, έτοιμα κουτάκια για διευθύνσεις κ.ά.) 

  Module  MergePrint   -   Σας επιτρέπει να τυπώσετε πληροφορίες από τη βάση δεδομένων σας κατευθείαν στη φόρμα  που θα σκαναριστεί και να προσωποποιήσετε τις φόρμες προσθέτοντας εκ των προτέρων στοιχεία ταυτότητας όπως Kωδικούς, Ονοματεπώνυμο, στοιχεία σε Barcode.

 

...

.
..         .  
         
  .....
  Χρήσιμα downloads ...
   Ενημερωτικό έντυπο
   Design Expert Brochure...
   Design Expert περ/ρα
   
     
 

 

ι

 

 

 

 

 

 

 


Anova Consulting, Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, T: 210-9200287, F: 210-6400526, E:
sales@anova.gr

Copyright 2016
...