.  
      
 Σχετικά προϊόντα ... ....
   
   
   
 Σχετικό λογισμικό ... 
   
   
   
 Έντυπα για scanners ... 
   OMR έντυπα  
     

 

 

...

OMR έντυπα  ...                                                                                  

Η ακρίβεια σύλληψης δεδομένων από OMR scanners εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των OMR εντύπων. Τα OMR έντυπα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές - συγκεκριμένη ποιότητα χαρτιού, συγκεκριμένη γεωμετρία με αυστηρούς κανόνες ως προς τις αποστάσεις οριζόντια και κάθετα, αλλά και ειδικά σημάδια που χρησιμοποιούν οι σαρωτές για ελέγχους ποιότητας κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την εκτύπωση OMR εντύπων κατά παραγγελία σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Scantron και εγγυάται την ακρίβεια σάρωσης των εντύπων αυτών από τους scanners.

Φόρμα διαγωνίσματος με 60 ερωτήσεις Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης για resort
....
Φόρμα εβδομαδιαίου απουσιολογίου Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος
....
Ερωτηματολόγιο dreem Λίστα ελέγχων για safety inspection
 
 

...

.
 

 

ι

 

 

 

 

 

 

 


Anova Consulting, Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, T:210-9200287, F:210-6400526, E:
sales@anova.gr

Copyright 2016
...