.  
      
 Σχετικές σελίδες ... .......
....  
   
   Survey123  

 

 
Σύλληψη Δεδομένων - Service Bureau ...                            .

Από τις αρχές του 2004  η Anova Consulting στράφηκε στην εξειδίκευση σε τεχνολογίες  σύλληψης  δεδομένων (Data Capturing) με τη χρήση Scanners. Η δραστηριότητα αυτή οδήγησε στην επίσημη συνεργασία με την Scantron - παγκόσμιο ηγέτης στον τομέα των OMR και Image Scanners - με την ανάληψη της εξουσιοδοτημένης διανομής και υποστήριξης των προϊόντων της  στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει το λογισμικό QuickTesting που σε συνδυσμό με τους OMR και Image Scanners της Scantron αποτελεί μια καινοτόμο λύση αξιολόγησης/βαθμολόγησης για τα Πανεπιστήμια, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο χώρο των επιχειρήσεων η Anova Consulting προσφέρει το λογισμικό Survey123 συνδυασμένο με τον iNSIGHT 20, αποτελώντας  μια ιδανική λύση για την πραγματοποίηση ερευνών από τα  τμήματα marketing και προσωπικού  μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στον τομέα της υγείας προσφέρουμε λύσεις (Laboratory Informations Systems solutions) που χρησιμοποιούν τους OMR και Image Scanners της Scantron και απευθύνονται σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Εργαστήρια και Φαρμακευτικές εταιρείες.

Αν οι ανάγκες σας δεν δικαιολογούν την αγορά του εξοπλισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω χωρίς απαραίτητα να αγοράσετε τα μηχανήματα, το λογισμικό και τις φόρμες, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών service bureau που προσφέρουμε.

Tο Service Bureau είναι μια υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας  για την πραγματοποίηση ερευνών.(πχ : Έρευνες ικανοποίησης πελατών, Έρευνες στάσεων μαθητών, Έρευνες ικανοποίησης ασθενών, clinical trials κλπ) 

Στα πλαίσια της υπηρεσίας  Service Bureau προσφέρουμε:

  • Ανάλυση αναγκών του έργου που ο πελάτης θέλει να υλοποιήσει

  • Σχεδιασμό και εκτύπωση των φορμών που θα χρησιμοποιηθούν

  • Ακριβή σύλληψη δεδομένων με την χρήση OMR και Image Scanners  της Scantron

  • Μεταφορά σε βάση δεδομένων των στοιχείων που συλλέξαμε

  • Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας

  • Παραγωγή λεπτομεριακών αναφορών με τα αποτελέσματα της έρευνας

  • Αναλυτική παρουσίαση  των αποτελεσμάτων της έρευνας

 

...

.

         
   
....


Anova Consulting, Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, T:210-9200287, F:210-6400526, E:
sales@anova.gr

Copyright 2016