.  
      
...  Σχετικά προϊόντα ... .......
   
   
   
 Σχετικό λογισμικό ... 
   
   
   
 Έντυπα για scanners ... 
  OMR έντυπα  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

...
Λογισμικό Survey123 ...                            .

Λογισμικό διαχείρισης ερευνών με βάση ερωτηματολόγια.

Το Survey123 αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο πραγματοποίησης ερευνών που βασίζονται σε έντυπα ερωτηματολόγια ή σε online ερωτηματολόγια ή σε συνδυασμό και των δύο τύπων.

Για έρευνες με βάση έντυπα ερωτηματολόγια, η σύλληψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα μπορεί να γίνει  με Image Scanner ή OMR Scanner - για 99.99%  ακρίβεια στη σάρωση.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε online την έρευνά σας, το λογισμικό παράγει αυτόματα τις κατάλληλες σελίδες και scripts χωρίς να απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού από τον χρήστη, αρκεί να ανεβάσετε την σελίδα στο site σας και αρχίζετε να δέχεστε τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού

 • Καταχώρηση και διαχείριση δομής και περιεχομένου των ερωτηματολογίων.

 • Αυτόματη παραγωγή σελίδων php και αντίστοιχων scripts για online ερωτηματολόγια.

 • Σάρωση έντυπων ερωτηματολογίων και αυτόματη μεταφορά των απαντήσεων στη βάση δεδομένων του Survey123.

 • Αυτόματη μεταφορά απαντήσεων από την σελίδα του ερωτηματολογίου στο site σας.

 • Υπολογισμός συχνοτήτων για κάθε εναλλακτική απάντηση καθώς και των μέσου όρου και τυπικής απόκλισης.

 • Παραγωγή και εκτύπωση Pie chart και Βar chart ανά ερώτηση.

 • Εκτύπωση πλήθους ενημερωτικών  αναφορών με χρήση παραμετρικών κριτηρίων.

 • Περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με χρήση user name και password.

Πρόσθετες λειτουργίες του λογισμικού 

 • Υποστηρίζει το φιλτράρισμα των δεδομένων με βάση συνδυασμούς δημογραφικών στοιχείων (πχ Φύλο, Ηλικία, Επαγγελματική ομάδα κλπ)   και παράγει πλήθος σχετικών αναφορών και γραφημάτων.

 • Επικοινωνεί  εύκολα με το Microsoft Excel  τόσο για εισαγωγή όσο και για εξαγωγή δεδομένων.

 • Υποστηρίζει την ομαδοποίηση  ερωτήσεων σε κατηγορίες και την στατιστική επεξεργασία στοιχείων για κάθε κατηγορία.

 • Υποστηρίζει τον παραμετρικό ορισμό κλιμάκων ικανοποίησης ανά ερωτηματολόγιο.

 • Υποστηρίζει την χρήση ερωτήσεων αρνητικά διατυπωμένων.

 • Υποστηρίζει την αυτόματη μεταφορά στοιχείων από μία έρευνα σε άλλη.

Ερωτηματολόγια  -  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση και εκτύπωση των ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που εσείς θέλετε όπως χρώματα, λογότυπα, επεξηγήσεις κλπ

Χαρακτηριστικά του λογισμικού:  Λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows, στηρίζεται στην Microsoft Access Database Engine, είναι εύκολο στην εκμάθηση και χρήση του.

 

...

.
                     
.....
  Χρήσιμα Downloads ...
   Έντυπο Survey123
   Ερωτηματολόγιο ΑΔΙΠ
   Ερωτηματολόγιο Dreem
   Συνολική εικόνα
   Γράφημα ερώτησης
    Για προχωρημένους ...
     


 

......
 
 
 

 

ι

 

 

 

 

 

 

 


Anova Consulting, Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, T:210-9200287, F:210-6400526, E:
sales@anova.gr

Copyright 2017-2018
...